به گزارش روابط‌عمومی شرکت مهندسی «پیام‌پرداز»، سیزدهمین «کنفرانس ملی روز مهندسی»، از روز ۴ اسفند ۱۳۹۵ با شعار «تفکر مهندسی، راهبرد رشد و توسعه پایدار»، در اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی اصفهان آغار به کار نمود. در روز اول این کنفرانس از واحدهای نمونه فنی مهندسی، تحقیق و توسعه، پژوهشی و دانش‌بنیان استانی تقدیر به عمل آمد و شرکت مهندسی «پیام پرداز» به عنوان واحد نمونه دانش‌بنیان استانی در این کنفرانس برگزیده گردید. شایان ذکر است که این کنفرانس در روز ۵ اسفند ۱۳۹۵ به کار خود پایان داد.

کنفرانس روز ملی مهندسی