انتخاب شركت مهندسی پيام پرداز به‌عنوان واحد نمونه دانش بنيان استانی

انتخاب شركت مهندسی پيام پرداز به‌عنوان واحد نمونه دانش بنيان استانی

به گزارش روابط‌عمومی شرکت مهندسی «پیام‌پرداز»، سيزدهمين «كنفرانس ملی روز مهندسی»، از روز ۴ اسفند ۱۳۹۵ با شعار «تفكر مهندسی، راهبرد رشد و توسعه پايدار»، در اتاق بازرگانی، صنايع،‌ معادن و كشاورزی اصفهان آغار به كار نمود. در روز اول اين كنفرانس از واحدهای نمونه فنی مهندسی، تحقيق و توسعه، پژوهشی و دانش‌بنيان استانی تقدير به عمل آمد و شركت مهندسی «پيام پرداز» به عنوان واحد نمونه دانش‌بنيان استانی در اين كنفرانس برگزيده گرديد. شايان ذكر است كه اين كنفرانس در روز ۵ اسفند ۱۳۹۵ به كار خود پايان داد.

کنفرانس روز ملی مهندسی
2017-06-12T14:30:24+00:00 26 / 2 / 2017|Categories: پیام‌پرداز|