انتخاب شرکت مهندسی پیام پرداز به‌عنوان واحد نمونه دانش بنیان استانی

انتخاب شرکت مهندسی پیام پرداز به‌عنوان واحد نمونه دانش بنیان استانی

به گزارش روابط‌عمومی شرکت مهندسی «پیام‌پرداز»، سیزدهمین «کنفرانس ملی روز مهندسی»، از روز ۴ اسفند ۱۳۹۵ با شعار «تفکر مهندسی، راهبرد رشد و توسعه پایدار»، در اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی اصفهان آغار به کار نمود. در روز اول این کنفرانس از واحدهای نمونه فنی مهندسی، تحقیق و توسعه، پژوهشی و دانش‌بنیان استانی تقدیر به عمل آمد و شرکت مهندسی «پیام پرداز» به عنوان واحد نمونه دانش‌بنیان استانی در این کنفرانس برگزیده گردید. شایان ذکر است که این کنفرانس در روز ۵ اسفند ۱۳۹۵ به کار خود پایان داد.

کنفرانس روز ملی مهندسی
۱۳۹۶-۳-۲۲ ۱۴:۳۰:۲۴ +۰۴:۳۰ ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵|Categories: پیام‌پرداز|