خدمات آموزشی

 • برگزاری دوره های آموزشی بصورت عمومی.
 • برگزاری آموزش‌های درون‌سازمانی.
 • تدوین و برگزاری دوره‌ها بر اساس نیازهای آموزشی.
 • برگزاری دوره‌های آموزشی online.
 • تولید محتوای الكترونیكی دوره‌های آموزشی مورد درخواست.
 • برگزاری همایش‌های تخصصی در حوزه امنیت شبكه و اطلاعات.
 • برگزاری سمینارهای فرهنگ‌سازی امنیتی درون سازمانی.

 

خدمات فرهنگ‌سازی

 • تهیه كلیپ‌های فرهنگ‌سازی امنیتی متناسب با نیازهای آموزشی.
 • طراحی و چاپ پوسترهای فرهنگ‌سازی امنیتی.
 • تهیه بسته‌های فرهنگ‌سازی شامل مقاله، بروشور و دیگر اقلام مورد درخواست.

 

انتشارات

 • ترجمه و انتشار استانداردهای امنیت اطلاعات نظیر سری ISO27000.
 • تألیف و انتشار كتاب‌های فرهنگ‌سازی امنیتی متناسب با وضعیت امنیتی سازمان‌ها.

 

مهم‌ترین مزایای دوره‌های گروه آموزشی

 • صدور گواهینامه‌های آموزشی سرممیزی «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» با اعتبار RCA‌ انگلستان.
 • اعطای گواهینامه‌های آموزشی با مجوز «واحد امنیت سازمان فناوری اطلاعات» (نما).
 • اعطای گواهینامه‌های آموزشی با مجوز «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» و «شورای‌عالی انفورماتیك».
 • برگزاری اغلب دوره‌ها بصورت عملی و كارگاهی.
 • تأمین امكانات مناسب جهت پذیرایی مناسب از مخاطبین.
 • بهره‌گیری از كلاس‌ها با تجهیزات فنی لازم.
 • استفاده از اساتید حرفه‌ای با تجارب عملی در حوزه فناوری اطلاعات.
 • امكان تخفیفات مناسب برای مشتریان «گروه شركت‌های پیام‌پرداز».