بهترین زیرساخت‌های امنیت اطلاعات نمی‌توانند تضمین کنند که نفوذ یا دیگر اعمال خرابکارانه اتفاق نمی‌افتند. هنگامی که یک حادثه‌ امنیتی رخ داد، داشتن یک راه کار موثر برای پاسخ به حادثه، بسیار حیاتی است. سرعت عمل سازمان در تشخیص، تحلیل و پاسخ به یک حادثه، باعث می‌شود که میزان خسارت و هزینه‌ بازیابی سیستم کاهش یابد. تیم امداد، پاسخ سریع به یک حادثه‌ امنیتی را هدایت کرده و سیستم را بازیابی می‌کند. این تیم با حوادث امنیتی و سیستم‌های مورد حمله آشنا بوده و در نتیجه می‌تواند به خوبی عملیات بازیابی و استراتژی‌های پاسخ به حمله را هماهنگی کند. همچنین تیم‌های امداد با یکدیگر و دیگر سازمان‌های امنیتی مرتبط در ارتباط هستند و اخطارهای امنیتی را بسیار سریع مبادله کرده و حتی‌الامکان قبل از وقوع حملات، از آن‌ها پیشگیری می‌کنند. این تیم‌ها کارمندان سازمان را مورد آموزش و آگاهی‌رسانی قرار می‌دهند و با ارائه‌ مشاوره‌ امنیتی موجب پیشگیری از حملات آینده می‌شوند.
شرکت پیام پرداز این آمادگی را دارد تا برای سازمان‌های مختلف متناسب با نیازمندی‌ها و شرایط سازمان، تیم امداد حوادث رایانه‌ای را راه‌اندازی کند. روند کلی تشکیل تیم امداد در شش مرحله به صورت زیر است:
1) جلب حمایت مدیریت سازمان
2) تعیین اهداف کلی و درک مفاهیم
3) طراحی برنامه تیم امداد
4) ارتباط با افراد سازمان در مورد برنامه
5) دریافت بازخورد افراد و پالایش برنامه بر اساس آن
6) پیاده‌سازی تیم امداد

راه‌اندازی تیم امداد در سه فاز انجام خواهد شد. در فاز اول تیم امداد در سازمان مربوطه مستقر می‌شود. در فاز دوم سرویس‌های تیم امداد راه‌اندازی می‌شوند. نهایتاً فاز سوم تداوم سرویس‌دهی تیم امداد است.