امنیت بخشي از مديريت اطلاعات است که وظيفه تعيين اهداف امنيتی و بررسي موانع سر راه به منظور رسيدن به اين اهداف و ارائه راهکارهاي لازم را بر عهده دارد. همچنين مديريت امنيت وظيفه پياده سازي و کنترل عملکرد سيستم امنيت سازمان را بر عهده داشته و در نهايت بايد تلاش کند تا سيستم را هميشه بروز رسانی نماید. هدف مديريت امنيت اطلاعات در يک سازمان، حفظ سرمايه هاي سازمان (شامل منابع نرم افزاري، سخت افزاري، اطلاعاتي و ارتباطي، نيروي انساني و…) درمقابل هرگونه تهديد، اعم از دسترسی غير مجاز به اطلاعات، خطرات ناشي از محيط و سيستم، خطرات ايجادشده از سوي کاربران و… می‌باشد.

مشاوره در حوزه امنیت
  • ارزيابي ميزان آمادگي سازمان براي پذيرش سيستم امنيت اطلاعات با رويکرد ISO27001.
  • عارضه‌يابي و تحليل شکاف براي رسيدن به شرايط مطلوب ازديدگاه امنيت اطلاعات.
  • تهیه RFP و نظارت بر خدمات ارائه شده توسط پيمانکاران مختلف.
  • مشاوره و طراحي سيستم مديريت امنيت اطلاعات.
  • ارائه طرح جامع امنيت شبکه و اطلاعات.
  • ارائه مشاوره و خدمات فني جهت دريافت گواهينامه امنيت اطلاعات.