معرفی

سامانه مديريت رويدادها و تحليل ترافيك شبكه راوين، راه‌حل جامع مانيتورينگ كامل سرورها، تجهيزات زيرساخت شبكه، تجهيزات امنيتی، سرويس های تحت شبكه، پايگاه‌های داده و کلیه سامانه‌های نرم‌افزاری سازمان می‌باشد که وقایع سرویس‌ها و شبکه را جمع آوری، ثبت، تحلیل و مدیریت می‌نماید و گزارش‌های ارزشمند از روی آنها ارایه می‌کند.

ویژگی‌ها

  • نظارت دقيق بر فعالیت تجهيزات و سرويس‌دهنده‌ها.
  • شناسايی فعاليت‌های مشكوك و ناهنجار در سطح شبكه.
  • شناسايی مشكلات سخت‌افزاری/ نرم‌افزاری موجود در سطح شبكه.
  • ارائه تصوير يكپارچه از وضعیت موجود در شبکه با تمركز بر روی ترافيك شبكه.
  • مديريت يكپارچه رخدادنماهای تجهيزات و سرويس‌دهنده‌های متنوع در سطح شبكه.