معرفی

سامانه مدیریت رویدادها و تحلیل ترافیك شبكه راوین، راه‌حل جامع مانیتورینگ كامل سرورها، تجهیزات زیرساخت شبكه، تجهیزات امنیتی، سرویس های تحت شبكه، پایگاه‌های داده و کلیه سامانه‌های نرم‌افزاری سازمان می‌باشد که وقایع سرویس‌ها و شبکه را جمع آوری، ثبت، تحلیل و مدیریت می‌نماید و گزارش‌های ارزشمند از روی آنها ارایه می‌کند.

ویژگی‌ها

  • نظارت دقیق بر فعالیت تجهیزات و سرویس‌دهنده‌ها.
  • شناسایی فعالیت‌های مشكوك و ناهنجار در سطح شبكه.
  • شناسایی مشكلات سخت‌افزاری/ نرم‌افزاری موجود در سطح شبكه.
  • ارائه تصویر یكپارچه از وضعیت موجود در شبکه با تمركز بر روی ترافیك شبكه.
  • مدیریت یكپارچه رخدادنماهای تجهیزات و سرویس‌دهنده‌های متنوع در سطح شبكه.