دانلودها 2018-03-28T01:53:58+00:00

دانلودها

از اینجا می‌توانید، فایل نصب و راهنمای استفاده مربوط به هر محصول را دریافت نمایید.

فایل‌های نصب کیهان
فایل‌های نصب کیا
فایل‌های راهنمای محصولات
دانلود نرم‌افزار پشتیبانی AnyDesk
فایل‌های نصب ارگ

کیهان

کیهان نسخه ۴

نسخه کاربر

 • نسخه: ۴.۸.۲.۴۱۵۲
 • حجم فایل: ۱۰ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱۲ / ۹۶

نسخه کاربر

 • نسخه: ۴.۸.۲.۴۱۳۶
 • حجم فایل: ۹.۹۶ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱۱ / ۹۶

نسخه کاربر

 • نسخه: ۴.۸.۲.۴۱۳۴
 • حجم فایل: ۹.۷۲ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱۰ / ۹۶

نسخه کاربر

 • نسخه: ۴.۸.۲.۴۰۶۷
 • حجم فایل: ۱۰.۹ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۷ / ۹۶

نسخه کاربر

 • نسخه: ۴.۸.۲.۴۰۲۱
 • حجم فایل: ۱۰.۶ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱ / ۹۶

نسخه کاربر

 • نسخه: ۴.۸.۲.۳۷۹۰
 • حجم فایل: ۱۰.۶ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۶ / ۹۵

نسخه مدیریت

 • نسخه: ۴.۸.۲.۴۱۵۲
 • حجم فایل: ۲۵.۳ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱۲ / ۹۶

نسخه مدیریت

 • نسخه: ۴.۸.۲.۴۱۳۶
 • حجم فایل: ۲۴.۵ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱۱ / ۹۶

نسخه مدیریت

 • نسخه: ۴.۸.۲.۴۱۳۴
 • حجم فایل: ۲۴.۷ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱۰ / ۹۶

نسخه مدیریت

 • نسخه: ۴.۸.۲.۴۰۶۷
 • حجم فایل: ۲۵.۷ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۷ / ۹۶

نسخه مدیریت

 • نسخه: ۴.۸.۲.۴۰۲۱
 • حجم فایل: ۲۵.۳ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱ / ۹۶

نسخه مدیریت

 • نسخه: ۴.۸.۲.۳۷۹۰
 • حجم فایل: ۲۴.۳ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۶ / ۹۵


  خواهشمند است، کاربران «ایرانسل»، «راه‌آهن» و «سازمان ثبت احوال» از نسخه کاربری ۴.۸.۲.۴۱۵۲ استفاده نمایند.


  خواهشمند است، کاربران «OMC» و «بانک انصار» از نسخه کاربری ۴.۸.۲.۴۰۲۱ استفاده نمایند.

کیهان نسخه ۳

نسخه کاربر

 • نسخه:
  ۳.۹.۲.۹۰۰
 • حجم فایل:
  ۱.۶۴ مگابایت
 • تاریخ انتشار:
  ۶/ ۲ / ۹۵

نسخه مدیریت

 • نسخه:
  ۳.۹.۲.۹۰۰
 • حجم فایل:
  ۲.۱۶ مگابایت
 • تاریخ انتشار:
  ۶/ ۲ / ۹۵

کیا

بسته PKI

کاربری دفترخانه

 • نسخه: ۱.۰.۲.۱۱۲
 • حجم فایل: ۸.۴۴ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۲۹/ ۲ / ۹۵

کاربری عمومی

 • نسخه: ۱.۰.۲.۱۱۲
 • حجم فایل: ۳.۵۷ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۲۹/ ۲ / ۹۵

نرم‌افزارهای کمکی

نرم‌افزار پشتیبانی AnyDesk

 • نسخه: ۳.۶.۱
 • حجم فایل:۱.7 مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۹۶/۴/۸

کتابخانه کمکی CAPICOM

 • نسخه: ۲.۱.۰.۲
 • حجم فایل: ۳۷۴ کیلوبایت
 • تاریخ انتشار: ۷/ ۲ / ۹۵

ارگ

نسخه تجاری

 • نسخه: ۲.۱.۰.۱۳۷۷
 • حجم فایل: ۲۰ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱۰/ ۹ / ۹۴

نسخه خانگی

 • نسخه: ۱.۲.۲.۶۲۰
 • حجم فایل: ۱۷ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱/ ۹ / ۹۳

نسخه نمایشی

 • نسخه: ۱.۲.۲.۶۳۱
 • حجم فایل: ۱۷ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱/ ۹ / ۹۳

راهنمای محصولات