دانلودها 2018-01-01T13:14:25+00:00

دانلودها

از اینجا می‌توانید، فایل نصب و راهنمای استفاده مربوط به هر محصول را دریافت نمایید.

فایل‌های نصب کیهان
فایل‌های نصب کیا
فایل‌های راهنمای محصولات
دانلود نرم‌افزار پشتیبانی AnyDesk
فایل‌های نصب ارگ

کیهان

کیهان نسخه ۴

نسخه کاربر

 • نسخه:۴.۸.۲.۴۱۱۸
 • حجم فایل:۱۰.6 مگابایت
 • تاریخ انتشار:۱۱/ ۱۰ / ۹۶

نسخه کاربر

 • نسخه:۴.۸.۲.۴۰۶۷
 • حجم فایل:۱۰.۹ مگابایت
 • تاریخ انتشار:۱۱/ ۰۷ / ۹۶

نسخه کاربر

 • نسخه:۴.۸.۲.۴۰۲۱
 • حجم فایل:۱۰.۶ مگابایت
 • تاریخ انتشار:۲۷/ ۰۱ / ۹۶

نسخه کاربر

 • نسخه:۴.۸.۲.۳۷۹۰
 • حجم فایل:۱۰.۶ مگابایت
 • تاریخ انتشار:۹/ ۶ / ۹۵

نسخه کاربر

 • نسخه:۴.۷.۲.۳۴۷۳
 • حجم فایل:۱۰.۶ مگابایت
 • تاریخ انتشار:۹/ ۴ / ۹۵

نسخه مدیریت

 • نسخه:۴.۸.۲.۴۱۱۸
 • حجم فایل:۲۵.۵ مگابایت
 • تاریخ انتشار:۱۱/ ۱۰ / ۹۶

نسخه مدیریت

 • نسخه:۴.۸.۲.۴۰۶۷
 • حجم فایل:۲۵.۷ مگابایت
 • تاریخ انتشار:۹۶/۰۷/۱۱

نسخه مدیریت

 • نسخه:۴.۸.۲.۴۰۲۱
 • حجم فایل:۲۵.۳ مگابایت
 • تاریخ انتشار:۲۷/ ۰۱ / ۹۶

نسخه مدیریت

 • نسخه:۴.۸.۲.۳۷۹۰
 • حجم فایل:۲۴.۳ مگابایت
 • تاریخ انتشار:۹/ ۶ / ۹۵

نسخه مدیریت

 • نسخه:۴.۷.۲.۳۴۷۳
 • حجم فایل:۲۴.۳ مگابایت
 • تاریخ انتشار:۹/ ۴ / ۹۵


  خواهشمند است، کاربران «ایرانسل» و «راه‌آهن» از نسخه کاربری ۴.۸.۲.۴۰۶۷ استفاده نمایند.

  راهنمای نصب و راه‌اندازی کیهان، ویژه کاربران «راه‌آهن»خواهشمند است، کاربران «سازمان ثبت احوال» از نسخه کاربری ۴.۷.۲.۳۴۷۳ استفاده نمایند.


  خواهشمند است، کاربران «OMC» و «بانک انصار» از نسخه کاربری ۴.۸.۲.۴۰۲۱ استفاده نمایند.

کیهان نسخه ۳

نسخه کاربر

 • نسخه:
  ۳.۹.۲.۹۰۰
 • حجم فایل:
  ۱.۶۴ مگابایت
 • تاریخ انتشار:
  ۶/ ۲ / ۹۵

نسخه مدیریت

 • نسخه:
  ۳.۹.۲.۹۰۰
 • حجم فایل:
  ۲.۱۶ مگابایت
 • تاریخ انتشار:
  ۶/ ۲ / ۹۵

کیا

بسته PKI

کاربری دفترخانه

 • نسخه: ۱.۰.۲.۱۱۲
 • حجم فایل: ۸.۴۴ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۲۹/ ۲ / ۹۵

کاربری عمومی

 • نسخه: ۱.۰.۲.۱۱۲
 • حجم فایل: ۳.۵۷ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۲۹/ ۲ / ۹۵

نرم‌افزارهای کمکی

نرم‌افزار پشتیبانی AnyDesk

 • نسخه: ۳.۶.۱
 • حجم فایل:۱.7 مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۹۶/۴/۸

کتابخانه کمکی CAPICOM

 • نسخه: ۲.۱.۰.۲
 • حجم فایل: ۳۷۴ کیلوبایت
 • تاریخ انتشار: ۷/ ۲ / ۹۵

ارگ

نسخه تجاری

 • نسخه: ۲.۱.۰.۱۳۷۷
 • حجم فایل: ۲۰ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱۰/ ۹ / ۹۴

نسخه خانگی

 • نسخه: ۱.۲.۲.۶۲۰
 • حجم فایل: ۱۷ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱/ ۹ / ۹۳

نسخه نمایشی

 • نسخه: ۱.۲.۲.۶۳۱
 • حجم فایل: ۱۷ مگابایت
 • تاریخ انتشار: ۱/ ۹ / ۹۳

راهنمای محصولات