نُهام 2017-02-04T09:53:44+00:00

نهام یک سامانه رای‌گیری الکترونیک امن بر اساس پروتکل‌های نوین امنیتی و الگوریتم‌های پیشرفته رمزنگاری است. پروتکل‌های بکارگرفته‌شده در نهام، علاوه بر افزودن ویژگی‌های کاربردی به فرآیند رای‌گیری سنتی، نهایت امنیت و اعتماد را برای رای‌دهندگان فراهم می‌کند. این سامانه‌ توسط شرکت فناوری امن مروارید پیام‌پرداز (یکی از شرکت‌های اقماری شرکت مهندسی ارتباطی پیام‌پرداز) طراحی و توسعه یافته است.

شرکـت فناوری امن مروارید پیام‌پرداز به جهت نیازمندی‌های تخصصی حوزه رمزنگـاری و پروتکـل‌های نوین امن، تاسیس شده و هدف این شرکـت ارایه سرویس‌ها و محصولات مبتنی برMorvarid.0.1 پروتـکل‌های نوین امنیتی و الگـوریتم‌های رمزنگاری پیشرفته است. این شرکت هم‌اکنون در حوزه رای‌گیری الکترونیک امن، نظرسنجی امن و همچنین امنیت ذخیره‌سازی در ابر فعالیت می‌کند.