تحلیل رفتار سطح میزبان

این سامانه به صورت عامل نرم افزاری در سطح میزبان‌های حساس شبکه سازمان‌ها نظير سرورها، نصب و راه‌اندازی شده و رفتارهای پرمخاطره امنیتی سطح میزبان را استخراج نموده و جهت تحلیل و همبستگی با سایر رویدادهای شبکه، به سامانه مرکزی راوین منتقل می‌کند. سامانه Ravin EDR حسگر لایه میزبان Ravin SIEM محسوب می‌گردد.

مزایای تحلیل رفتار سطح میزبان

ویژگی‌های تحلیل رفتار سطح میزبان

فعالیت در سطح هسته

 • رهگیری کلیه فعالیت‌ها در سطح هسته سیستم‌عامل
 • غیرقابل دور زدن توسط برنامه‌های مخرب‌

رهگيری و ثبت وقايع مربوط به پردازه‌ها

 • ایجاد و حذف پردازه ها
 • تزریق و تغییر پردازه‌ها

رهگيری و ثبت وقايع فایل سیستم

 • ایجاد و حذف فایل
 • دسترسی به فایل
 • تغییر نام یا مشخصات فایل
 • تغییر محتوای فایل

رهگيری و ثبت وقایع مربوط به رجیستری ویندوز

 • ایجاد يا حذف کليد
 • تغییر مقدار یک فیلد با قابلیت انتخاب برای کلید خاص

رهگيری و ثبت وقايع مربوط به سرویس‌ها

 • ایجاد، حذف و تغییر سرویس‌های سیستم‌عامل
 • ایجاد، حذف و تغییر سرویس‌های کاربر

جمع آوری وقایع سیستم و ارسال به Ravin SIEM

 • دریافت وقايع از سطح سیستم‌عامل ویندوز
 • ارسال وقايع با استفاده از پروتکل Syslog به سامانه Ravin SIEM

کاربردهای محصول احراز اصالت چندعاملی سامان