تشخیص نفوذ نسل جدید

سامانه تشخيص نفوذ نسل جديد Ravin NGIDS، با هدف شناسایی و برملا کردن رفتارهای مشکوک و تشخیص حملات و یا تلاشهایی که برای نفوذ به شبکه سازمان می‌شود، ساخته شده است. اين سامانه در شبکه سازمان معمولا بصورت خارج از خط مستقر میشود. در اين سامانه محتوای ترافيک شبکه سازمان با هدف شناسايی موارد امنیتی و مخرب مورد بازرسی قرار گرفته و نتایج بازرسی برای Ravin SIEM ارسال می شود. این سامانه حسگر لایه شبکه Ravin SIEM محسوب می گردد.