دروازه امنیت شبکه

سامانه نارين، دروازه امنيتی (Security Gateway) شبکه بوده که به‌ منظور حفاظت از شبکه‌ها و تامين امنيت ارتباطات شبکه ای مورد استفاده قرار می‌گيرد. در اين سامانه سرويس‌های متنوع امنيتی و شبکه‌ای از جمله ديواره آتش و شبکه اختصاصی مجازی (IPSec)، به‌صورت کاملا شفاف ارايه می‌شود.