سامانه احراز اصالت چندعاملی سامان

بر اساس نتایج مطالعات و بررسی‌هایی که در حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است، اشتباهات و ناآگاهی کاربران در حفظ و استفاده از کلمه‌های عبور و همچنین خطاهای پیاده‌سازی و مدیریتی در روند احراز هویت بر اساس کلمه عبور، یکی از مهمترین نقاط فروپاشی امنیت بوده است. بر این اساس، یکی از نیازمندی‌های امنیتی حیاتی، لزوم استقرار سازوکارهای قوی برای احراز اصالت کاربران است. سیستم احراز اصالت چند عاملی سامان (با نام تجاری Saman-MFA) متشکل از مجموعه کاملی از روش‌ها و فرآیندهای استاندارد،‌ قابل اعتماد، امن و کاربرپسند برای احراز اصالت است که با هدف تحقق مفهوم احراز اصالت قوی ورود کاربران به سامانه‌ها، تجهیزات و برنامه‌های کاربردی توسعه یافته است. فرآیندهای احراز اصالت سیستم Saman-MFA، بدون نیاز به تغییر در روال‌های جاری احراز اصالت سیستم‌ها (که به‌طور عمده احراز اصالت مبتنی بر کلمه عبور هستند) بر روی آن‌ها قرار گرفته و یک لایه امنیتی قابل اطمینان برای احراز اصالت، تشکیل می‌دهند.