چهارمین مراسم رونمایی از دستاوردهای شركت‌های دانش‌بنیان توسط صندوق نوآوری و شكوفایی برگزار گردید. در این مراسم، محصول «مركز عملیات امنیت راوین» متعلق به شركت مهندسی پیام‌پرداز به عنوان طرح‌ خاتمه یافته فنی موفق رونمایی و به بازدیدكنندگان معرفی شد. راوین به عنوان تنها مركز عملیات امنیت بومی است كه مورد تأئید مركز تحقیقات مخابرات ایران می‌باشد. این مراسم با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دکتر نهاوندیان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و عضو هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در تاریخ 17 بهمن ماه 1395 در مجتمع شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار گردید.