به گزارش خبرنامه پیام‌پرداز، بر اساس ادعای وزارت علوم و آژانس امنیت سایبری سنگاپور، هکرهای ایرانی به دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه مدیریت سنگاپور، دانشگاه فناوری و طراحی سنگاپور و دانشگاه فناوری نان یانگ حمله کرده اند. بر اساس گزارش مشترکی که روز گذشته توسط آژانس امنیت سایبری سنگاپور (CSA) و وزارت آموزش (MOE) منتشر شد، حداقل ۵۲ حساب کاربری از دانشگا‌ه‌ صنعتی نانیانگ (NTU)،دانشگاه ملی سنگاپور (NUS)، دانشگاه مدیریت سنگاپور و دانشگاه فنی و طراحی سنگاپور تحت نفوذ قرار گرفته‌اند. به گفته‌ی آژانس‌های دولتی سنگاپور، آن‌ها هفته‌ی گذشته از وقوع این حمله‌ی هکری مطلع شده‌اند.

گفته می‌شود هکرها از حملات فیشینگ برای به‌ دست آوردن اطلاعات حساب‌های کاربری پرسنل دانشگاه‌ها بهره برده‌اند و از این اطلاعات برای دسترسی به کتابخانه‌های آنلاین مؤسسات و مقالات پژوهشی منتشرشده توسط هیئت علمی آن‌ها استفاده کرده‌اند. بررسی‌های آژانس امنیت سایبری و وزارت آموزش سنگاپور نشان از آن دارند که هیچ داده‌ی حساسی به سرقت نرفته است و به حملاتی به روش «تهدید پیشرفته و مستمر» که در سال گذشته به دانشگاه های این کشور صورت گرفت، ارتباطی ندارد.

حمله اخیر مشابه حمله های انجام گرفته به ۱۴۴ دانشگاه آمریکایی به نظر می رسد که پس از وقوع این حملات هکری گسترده، دولت آمریکا مدعی شد که ۹ هکر ایرانی در پیاده‌سازی آن‌ها نقش داشته‌اند.

مقامات سنگاپور به دانشگاه‌های این کشور هشدار داده‌اند که گذرواژه های مورد استفاده را تغییر داده و شبکه‌های خود را مورد بررسی قرار دهند.

منبع: ZDNet