به گزارش روابط‌عمومی شرکت پیام‌پرداز، در حاشیه برگزاری «سومین کنگره شهدای دانشجو»، نمایشگاه نقش دانشگاه در مهندسی دفاع مقدس برگزار و شركت مهندسی «پیام پرداز» در این نمایشگاه حضور یافت. هدف اصلی این نمایشگاه، ارائه دستاوردها و امکانات دانشگاه‌ در حوزه مهندسی و تحقیق‌های مرتبط با دفاع مقدس بود. غرفه‌های مختلف در حوزه‌های مهندسی دریایی، مهندسی رادار، امنیت و رمز، مهندسی ویژه، مهندسی سازه و عملیات خاکی، مهندسی آب، تجهیزات خودرویی و امداد و درمان به تشریح دستاوردهای خود پرداختند. این نمایشگاه از ۲۳ لغایت ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، در سالن شهید آوینی دانشگاه «صنعتی اصفهان» برگزار گردید.