سامانه حفاظت و کنترل اسناد سازمان رايان

حفاظت از مدارک و اسناد مهم سازمانی هميشه يکی از نگرانی‌های مديران سازمان‌ها بوده است. از يک طرف اسناد سازمان بايد در اختيار کارکنان قرار گيرد تا آنها بتوانند فعاليت‌های روزانه خود را به انجام برسانند و از سويی ديگر با دسترسی کارکنان به اسناد سازمان، امکان نشر بعضی از اطلاعات سازمان به صورت عمدی يا سهوی وجود خواهد داشت.

سامانه رايان راهکاری است که بمنظور مديريت حقوق ديجيتالی (Digital Rights Management) ارائه شده تا ضمن عملکرد شفاف از ديد کاربر و بدون نياز به تغيير در فرآيند‌های سازمانی، سطح امنيت بالايی را برای اسناد و مدارک سازمان فراهم ‌آورد.

مزایای سامانه حفاظت و کنترل اسناد سازمان رايان

ویژگی‌های سامانه حفاظت و کنترل اسناد سازمان رايان

سکوهای قابل استفاده

 • نسخه های ويندوز 32 بيتی
 • نسخه های ويندوز 64 بيتی
 • پشتيباني از سيستم عامل ويندوز نسخه ۷ و بالاتر

انواع فايل پشتيبانی شده

 • نرم افزار Microsoft Office نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر
 • نرم افزارهای Acrobat Reader  Adobeو Adobe Acrobat Professional نسخه ۹ و بالاتر
 • پشتيبانی از انواع جديد فايل بر اساس سفارش مشتری

تعريف سياستهای دسترسی کاربران به اسناد

 • سياست دسترسی بر اساس کاربر يا گروه کاربری
 • سياست دسترسی  بر اساس نوع فايل
 • سياست دسترسی  بر اساس عمليات فايل (خواندن، نوشتن، پرينت)
 • سياست دسترسی  بر اساس مکان فايل (فولدر داغ)

رمزنگاری اسناد

 • رمزنگاري اسناد سازمانی بصورت کاملا شفاف
 • حمايت از الگوريتمهای رمز اختصاصی و استاندارد

جلوگيری از نشر اطلاعات از طريق تصوير برداری

 • جلوگيري از Print Screen
 • مات و غير شفاف شدن تصاوير

جلوگيری از نشر اطلاعات از طريق چاپ

 • امکان محدود سازي چاپ اسناد براي همه کاربران يا اعطاء مجوز چاپ اسناد به کاربران خاص يا بر روي چاپگر خاص

جلوگيری از نشر اطلاعات از طريق Drag & Drop

 • عدم امکان Drag & Drop اسناد محافظت شده

جلوگيری از نشر اطلاعات از طريق کليپ بورد

 • عدم امکان کپی اطلاعات از فايلهای محافظت شده به محافظت نشده
 • امکان کپی اطلاعات بين فايلهای محافظت شده
 • امکان کپی اطلاعات از فايلهای محافظت نشده به محافظت شده

خارج نمودن فايلهای تحت حفاظت رايان

 • امکان خارج نمودن فايلهای تحت حفاظت رايان توسط مدير

احراز اصالت کاربران

 • احراز اصالت کاربران با Active Directory و امکان SSO
 • احراز اصالت کاربران بصورت مستقل در سامانه رايان

ثبت رخدادهای کاربران

 • ثبت رخدادهای دسترسی کاربران به اسناد محافظت شده
 • ثبت رخدادهای عمليات مختلف کاربران روی اسناد محافظت شده
 • ثبت رخدادهای مهم سيستمی

دسترس پذيری بالا

 • قابليت دسترسي بالا و مقاومت در برابر خرابي
 • امکان همگام‌سازي خودکار ما بين سرورهاي افزونه

تعامل با سامانه های مديريت رخداد و حوادث امنيتی

 • امکان ارسال رخدادها برای سامانه های SIEM (نظير راوين)
 • ارايه گزارشات متنوع تحليل رويدادهای امنيتی

احراز اصالت کاربران

 • کنسول مديريتی مبتنی بر وب SSO

کاربردهای سامانه حفاظت و کنترل اسناد سازمان رايان