مختصری درباره مقالات بین المللی ارایه شده توسط پژوهشگران همکار با پیام‌پرداز

مقالات ارایه شده توسط «دکتر سجادیه»، تحت راهنمایی «دکتر دخیل علیان»

مقالات ارایه شده توسط «دکتر ملا» و «دکتر شکیبا»، تحت راهنمایی «دکتر دخیل علیان»