در راستای برگزاری هشتیمن دوره نمایشگاه IRANsec كه از تاریخ 16 الی 18 شهریور 1395 در سالن همایشهای بین المللی شهید بهشتی برگزار گردید و جناب آقای دکتر محمدرضا عارف ضمن بازدید از نمایشگاه IRANsec، در غرفه شركت مهندسی پیام پرداز حضور یافتند و با آخرین دستاوردهای این شركت آشنا شدند.