معرفی

این سامانه بصورت عامل نرم افزاری در سطح میزبانهای حساس شبکه سازمانها نظير سرورها، نصب و راه اندازی شده و رفتارهای پرمخاطره امنیتی سطح میزبان را استخراج نموده و جهت تحلیل و همبستگی با سایر رویدادهای شبکه، به سامانه مرکزی راوین منتقل می کند. سامانه Ravin EDR حسگر لایه میزبان Ravin SIEM محسوب می گردد.

مزايای Ravin EDR عبارتست از:

 • قابلیت استفاده روی سکوهای مختلف ويندوز
 • استفاده از پروتکل استاندارد جهت تعامل با مراکز عملیات امنیت نظير Ravin SIEM
 • شفافیت و سهولت استفاده

ویژگی‌ها

فعالیت در سطح هسته

 • رهگیری کلیه فعالیت‌ها در سطح هسته سیستم عامل
 • غیرقابل دور زدن توسط برنامه‌های مخرب
رهگيری و ثبت وقايع مربوط به پردازه ها

 • ایجاد و حذف پردازه ها
 • تزریق و تغییر پردازه‌ها
رهگيری و ثبت وقايع فایل سیستم

 • ایجاد و حذف فایل
 • دسترسی به فایل
 • تغییر نام یا مشخصات فایل
 • تغییر محتوای فایل
  رهگيری و ثبت وقایع مربوط به رجیستری ویندوز

 • ایجاد يا حذف کليد
 • تغییر مقدار یک فیلد با قابلیت انتخاب برای کلید خاص
رهگيری و ثبت وقايع مربوط به سرویسها

 • ایجاد، حذف و تغییر سرویس‌های سیستم عامل
 • ایجاد، حذف و تغییر سرویس‌های کاربر
جمع آوری وقایع سیستم و ارسال به Ravin SIEM

 • دریافت وقايع از سطح سیستم عامل ویندوز
 • ارسال وقايع با استفاده از پروتکل Syslog به سامانه Ravin SIEM

کاربردها

کاربرد Ravin EDR عبارتست از:

 • شناسايی رفتارهای پرمخاطره و مشکوک سطح ميزبان های حساس نظیر سرورهای سازمان
 • جمع آوری وقايع حساس سطح میزبان و ارسال به مرکز عمليات امنیت (Ravin SIEM)