راه حل امن سازی فرایند دورکاری با استفاده از سامانه کیهان

در شرایط مختلف مانند بروز مشکلات محیطی و عوامل طبیعی یا غیرطبیعی که اختلال رفت و آمد را به دنبال دارند و یا برای برخی سازمان ها که به دنبال کاهش هزینه های پرسنلی هستند، شرایطی ایجاب می شود که سازمان ها برای حفظ و استمرار سودآوری کسب و کارشان ترجیح می دهند زمینه های دورکاری را فراهم نمایند.
طبق تعریف، دورکاری هر شکلی از به کارگیری فناوری های اطلاعاتی (مانند ارتباطات راه دور) برای انتقال کار به سمت کارکنان، به جای حرکت کارکنان به سوی کار است. در این شرایط سازمان ها با استفاده از ابزارهای مختلف، زمینه را بگونه ای آماده می کنند که فرد بتواند بدون حضور در محل کار از منزل خود یا هر جای دیگر وظایف تعیین شده را به ثمر برساند تا اختلالی در روند عادی کسب و کار رخ ندهد. مزایای دورکاری را می توان از سه جنبه فردی (کاهش در هزینه و زمان سفرهای درون شهری، بهبود فرصت های کاری، انعطاف در کار)، سازمانی (کاهش هزینه و بهبود بهره وری شغلی کارکنان و سازمان) و اجتماعی (کاهش ترافیک، کاهش آلودگی، فرصت های کاری وسیعتر) مورد توجه قرار داد.
در فرایند دورکاری، مدیران وظایف را به کارکنان واگذار کرده، دسترسی های راه دور به اطلاعات و اسناد الکترونیکی را از راه دور برای وی مهیا می کنند و نتایج کار را با استفاده از تکنولوژی های موجود از وی تحویل می گیرند. مساله مهم در این میان، امنیت و حفاظت ارتباط ایجاد شده و اطمینان از این امر است که شخص غیرمجاز به اطلاعات سازمان دسترسی نداشته باشد و یا یک کاربر مجاز نتواند مجوزهای بالاتری از مجوزهای اعطا شده به دست آورد.
شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز به عنوان شرکت پیشران اطلاعات و ارتباطات امن، راهکار بومی امن ساز شبکه کیهان را با تجربه ۱۴ ساله به عنوان یکی از راه حل های جامع جهت امن سازی طرح های دورکاری سازمان ها ارائه می نماید. در این راه حل کلیه مخاطرات امنیتی از دیدگاه سازمان پوشش داده می شود.

 

  • جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این محصول می توانید به صفحه “سامانه کیهان” مراجعه کنید.