سامانه رایمون (PAM) به عنوان طرح برگزیده در جشنواره ملی شیخ بهایی

سامانه دیده‌بان دسترسی‌های راه دور رایمون در هجدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی، به عنوان طرح برگزیده در بخش فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری انتخاب شد.
ضمن تبریک این دستاورد به متخصصین عزیز پیام‌پرداز و تشکر از زحمات بی‌بدیل همکارانمان، امیدواریم شاهد موفقیت‌های روزافزون در اعتلای میهن عزیزمان ایران باشیم.