طراحی و تحلیل الگوریتم‌های رمزنگاری

الگوریتم‏های رمزنگاری عنصر اصلی حفاظت از اطلاعات و ارتباطات هستند. از تامین امنیت اطلاعات موجود در پایگاههای داده، فايلها و اطلاعات ذخیره شده در سطح حافظه جانبی سیستم گرفته تا حفاظت از ترافيک شبکه در مقابل دسترسی افراد غیر مجاز تنها با به‏کارگیری الگوریتم‏های رمزنگاری امکان‏پذیر ميباشد. در کلیه این کاربردها از الگوریتم رمزنگاری به همراه کلید رمز استفاده می‏شود تا متن پیام به متن رمز شده تبدیل گردد.

در صورتی که الگوریتم رمزنگاری دارای طراحی مناسبی باشد، دسترسی به متن پیام بدون در اختیار داشتن کلید رمزنگاری امکان‏پذیر نیست و تنها با استفاده از کلید رمز و متن رمز شده می‏توان به متن پیام رسید. لذا طراحی بدون نقص الگوریتم رمزنگاری دارای بالاترین اهمیت است و این امر تنها با شناخت کامل حملات شناخته شده و تسلط کافی بر روی آنها امکان‏پذیر است.

 

در يک دسته بندی کلی انواع الگوريتم رمزنگاری را میتوان به دسته های زیر تقسیم نمود :

  • الگوريتمهای رمز متقارن قالبی و دنباله‏‌ای (Symmetric Cipher Algorithms)
  • الگوريتم‌های رمز نامتقارن (Asymmetric Cipher Algorithms)

 

شرکت پیام‏پرداز با تکیه بر تخصص دانشگاهی در حوزه طراحی و تحلیل الگوریتم‏های رمزنگاری و سال‏ها تجربه در این حوزه می‏تواند مشتريان را در جهت طراحی و تحلیل انواع الگوریتم‏های رمزنگاری اختصاصی کمک کند.

 

خدمات شرکت پيام پرداز در اين حوزه عبارتند از :

  • تحليل و طراحی الگوريتم رمز

این شرکت خدمت طراحی و تحلیل انواع الگوريتمهای رمزنگاری اختصاصی اعم از متقارن و نامتقارن را به مشتریان ارایه میکند.

 

  • توليد و تست اجزای الگوريتم رمز

الگوریتم‏های رمزنگاری قالبی بعضاً از اجزایی همچون جعبه جانشینی، ماتریس انتشار و چندجمله‏ای اولیه استفاده می‏کنند که در برخی کاربردها ممکن است جایگزین نمودن هر یک از این اجزا در الگوریتم فعلی، الگوریتمی با همان سطح امنیت قبلی و با عملكردی متفاوت از قبل نتیجه دهد. این شرکت قادر است خدمت به‏روزرسانی طراحی اجزای الگوریتم‏های رمز را به مشتریان ارائه نماید.

 

  • انجام آزمونهای آماری

شرکت پیام پرداز قادر است خدمات مناسب جهت اجرای انواع آزمونهای آماری و معین استاندارد مانند پوكر, خودهمبستگی, رن‌ها,‌ گپ‌ها، بلوك‌ها،‌ نمودار پلكان پیچیدگی خطی و … را برای الگوریتم‏های رمز مورد نظر مشتریان ارائه نماید

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه شود به: