محافظت از اسناد سازمانی همیشه یکی از نگرانی‌های جدی مدیران بوده است. اسناد حاوی اطلاعات مهمی هستند که نشت سهوی یا عمدی آنها می‌تواند خسارات جدی و گاه جبرا‌ن‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. وقتی موضوع به اشتراک‌گذاری این اسناد با خارج از سازمان در سناریوهایی مانند دورکاری یا کار با شرکای برون‌سازمانی پیش می‌آید اهمیت موضوع چند برابر خواهد شد.

سامانه رایان محصول شرکت پیام‌پرداز با هدف تامین امنیت اسناد سازمانی بدون ایجاد تغییر در فرآیندها یا تحمیل کار اضافی به کاربران طراحی شده است.  امکانات امنیتی رایان باعث می‌شوند که اسناد سازمانی همیشه  حتی در هنگامی که از سازمان خارج می‌گردند تحت مالکیت سازمان باقی مانده و امکان سوء استفاده از آنها وجود نداشته باشد. از این رو چه در داخل سازمان و چه هنگامی که در سناریو های مانند دورکاری احتیاج به مشاهده یا ویرایش اسناد در خارج سازمان هست، این محصول خواهد توانست سطح بالایی از امنیت و اطمینان را فراهم نماید.

سامانه رایان از دو جزء سرور رایان و ایجنت سامانه تشکیل شده است. ایجنت سامانه بر روی رایانه کاربران نصب شده و با اتصال به سرور سامانه سیاست‌های حفاظتی را دریافت می‌کند.  در صورتی که سرور سامانه از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد، کاربران دورکار یا سایر کاربرانی که بیرون سازمان قراردارند می‌توانند به صورت مستقیم یا با استفاده از سامانه امن‌ساز ارتباطات شبکه‌ای کیهان به سرور سامانه متصل شوند. در غیر این صورت می توان از توکن سخت‌افزاری به جای اتصال به سرور برای این دسته از کاربران استفاده نمود.

 

مزایای راهکار پیشنهادی

  • استفاده امن از اسناد در داخل سازمان
  • امکان استفاده از اسناد حفاظت شده در خارج سازمان با استفاده از توکن سخت افزاري
  • عملکرد کاملا شفاف از ديد کاربران
  • جلوگيري از نشت اطلاعات توسط تصوير برداري ديجيتال
  • جلوگيري از نشت اطلاعات توسط کليپ برد
  • جلوگيري از نشت اطلاعات از طريق چاپ با امکان محدود سازي چاپ اسناد