سیستم جامع مدیریت شناسه و کنترل دسترسـی (سامان)

سیستم جامع مدیریت شناسه و کنترل دسترسی سامان (با نام تجاری Saman-IAM) راهکاری امن، کارآمد و مقیاس‌پذیر است که سرویس‌های متنوع مورد نیاز برای مدیریت شناسه‌ها و دسترسی کاربران به سامانه‌ها را برای استفاده سازمانی فراهم می‌نماید. این محصول می‌تواند به سادگی در سازمان استقرار یافته و در زمانی اندک با روال‌های جاری سازمان، برنامه‌های کاربردی درون‌سازمانی، سرویس‌های وب سازمان و سایر سرویس‌ها ادغام شود و مدیریت متمرکز شناسه‌ها و فرآیندهای مربوطه را بر عهده گیرد.

ویژگی‌های سیستم جامع مدیریت شناسه و کنترل دسترسـی (سامان)

کاربردهای سیستم جامع مدیریت شناسه و کنترل دسترسـی (سامان)