محصول آرمان، ابزاری مناسب برای اجرای آزمون‏‌های آماری و معین برروی دنباله‏‎های باینری است. این محصول با برخورداری از یک رابط کاربر ساده دنباله‏‌های باینری را از طریق یک فایل گرفته و به انجام آزمون برروی آن‌ها می‏پردازد. نتایج اجرای آزمون‌ها در قالب صفحات وب و با ساختار سلسله مراتبی نمایش داده می‌‏شوند. این نرم‏‌افزار دربردارنده آخرین دستاوردهای علمی به دست آمده در عرصه آزمون‏‌های آماری قابل انجام بر روی دنباله‏‌های خروجی سیستم‏‌های رمزنگاری است.

معرفی

نرم‏‌افزار آزمون‏‌های آماری آرمان برای کاربردهای رمزنگاری

اولین گام در راستای ارزیابی سیستم‏های رمزنگاری, انجام مجموعه‏‌ای از آزمون‌‏های آماری و معین برروی دنباله‌‏های تولید شده توسط این سیستم‏ها است. اساس كار آزمون‏‌های آماری, بررسی خواص تصادفی دنباله‏‌های باینری و مقایسه آن با دنباله‏‌های كاملاً تصادفی است. آزمون‏‌های آماری در ارزیابی قوت سیستم‎های رمز و نیز شكستن الگوریتم‏‌های رمز كاربرد دارند. همچنین از این آزمون‌ها برای ارزیابی آماری مولدهای اعداد تصادفی و شبه تصادفی و وارسی دنباله‏‌های كلید مورد استفاده در سیستم‏‌های رمزنگاری استفاده می‏‌شود.

نرم‌افزار آرمان, ابزاری مناسب برای اجرای طیف وسیعی از آزمون‏‌های آماری و معین برروی دنباله‏‎های باینری است. این نرم‌‏افزار با برخورداری از یك رابط كاربر ساده دنباله‏‌های باینری را از طریق یك فایل گرفته و به انجام آزمون برروی آن‌ها می‏پردازد. نتایج اجرای آزمون‌ها در قالب صفحات وب و با ساختار سلسله مراتبی نمایش داده می‌‏شوند.

این نرم‏‌افزار دربردارندة آخرین دستاوردهای علمی به دست آمده در عرصه آزمون‏‌های آماری قابل انجام بر روی دنباله‏‌های خروجی سیستم‏‌های رمزنگاری است.

ویژگی‌ها

 • امكان كاركردن با چند دنباله ورودی به طور همزمان.
 • انجام عملیات منطقی بر روی دنباله‏‌های ورودی.
 • آزمون‏‌های آماری مقدماتی از قبیل پوكر, خودهمبستگی, رن‌ها,‌ گپ‌ها، بلوك‌ها و‌ نمودار پلكان پیچیدگی خطی.
 • آزمون‌های آماری 16 گانه موسسه ملی استانداردها و فناوری امریكا (NIST).
 • آزمون‏‌های آماری كلی از قبیل آزمون نسبت و آزمون كولموگروف- اسمیرنوف.
 • آزمون‏‌های معین مانند دوره تناوب, پیچیدگی خطی و نمودار پلكان پیچیدگی خطی.
 • امكان تعیین سطح اطمینان (Confidence Level) تا شش رقم اعشار به وسیله كاربر.
 • نمایش دنباله ورودی به انتخاب كاربر.
 • نمایش گزارش‌ها به صورت صفحات وب (html).
 • امكان ذخیره‌سازی گزارش‌های html.
 • حفظ نتایج پردازش‌های قبلی و اضافه شدن نتایج آزمون‌های جدید به آن.
 • امكان ذخیره‏‌سازی و باز كردن فایل نتایج با فرمت مخصوص برنامه.
 • ترسیم هیستوگرام توزیع آزمون‌‏های آماری و قابلیت تغییر پارامتر‏های آن به وسیله كاربر.
 • قابل اجرا در محیط‏ سیستم عامل ویندوز.