معرفی

سامانه حفاظت وکنترل اسناد سازمان رايان

حفاظت از مدارک و اسناد مهم سازماني هميشه يکي از نگراني‌هاي مديران سازمان‌ها بوده است. از يک طرف اسناد سازمان بايد در اختيار کارکنان قرارگيرد تا آنها بتوانند فعاليت‌هاي روزانه خود را به انجام برسانند و از سويي ديگر با دسترسی کارکنان به اسناد سازمان، امکان نشر بعضي از اطلاعات سازمان به صورت عمدي يا سهوي وجود خواهد داشت.

سامانه رايان راهکاری است که بمنظور مديريت حقوق ديجيتالی (Digital Rights Management) ارائه شده تا ضمن عملکرد شفاف از ديد کاربر و بدون نياز به تغيير در فرآيند‌هاي سازماني، سطح امنيت بالايي را براي اسناد و مدارک سازمان فراهم ‌آورد.

مزايای استفاده از سامانه رايان

 • استفاده امن از اسناد داخل سازمان
 • عملکرد کاملا شفاف از ديد کاربران
 • تامين کامل امنيت اسناد خارج شده از سازمان
 • امکان استفاده از الگوريتمهای رمز اختصاصی

 

اجزای سامانه رايان

سامانه سرور رايان

سرور رايان بصورت سخت افزاری و همچنين ماشين مجازی(VM) قابل ارايه ميباشد. کليه سياستهای مربوط به اسناد سازمان و همچنين مديريت کليد در سرور رايان تعريف ميشود. تنظيمات اين سامانه از طريق کنسول مديريتی مبتنی بر وب انجام ميشود.

نرم افزار رايان

نرم افزار رايان بر روی ميزبانهای شبکه سازمان نصب شده و بر اساس سياستهای دريافتی از سرور، اسناد سازمان را بصورت شفاف رمز ميکند. اين نرم افزار بر روی سکوهای مختلف ويندوز 32 بيت و 64 بيت (ويندوز 7 به بعد) قابل نصب است.

 

ویژگی‌ها

سکوهای قابل استفاده

 • نسخه های ويندوز 32 بيتی
 • نسخه های ويندوز 64 بيتی
 • پشتيباني از سيستم عامل ويندوز نسخه ۷ و بالاتر
انواع فايل پشتيبانی شده

 • نرم افزار Microsoft Office نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر
 • نرم افزارهای Acrobat Reader  Adobeو Adobe Acrobat Professional نسخه ۹ و بالاتر
 • پشتيبانی از انواع جديد فايل بر اساس سفارش مشتری
تعريف سياستهای دسترسی کاربران به اسناد

 • سياست دسترسی بر اساس کاربر يا گروه کاربری
 • سياست دسترسی  بر اساس نوع فايل
 • سياست دسترسی  بر اساس عمليات فايل (خواندن، نوشتن، پرينت)
 • سياست دسترسی  بر اساس مکان فايل (فولدر داغ)
رمزنگاری اسناد

 • رمزنگاري اسناد سازمانی بصورت کاملا شفاف
 • حمايت از الگوريتمهای رمز اختصاصی و استاندارد
توکن امنيتی

 • نگهداری کليد رمز روی حافظه امن توکن امنيتی سخت افزاری
 • مديريت کليد بر اساس توکن امنيتی
جلوگيری از دسترسي به اسناد محافظت شده با نرم افزارهای غير مجاز

 • تعيين نرم افزار مجاز دسترسی به هرنوع فايل محافظت شده
 • جلوگيری از دسترسی نرم افزارهای غير مجاز به اسناد محافظت شده
 • امکان تعريف نرم افزارهای مجاز بصورت پويا
جلوگيری از نشر اطلاعات از طريق تصوير برداری

 • جلوگيري از Print Screen
 • مات و غير شفاف شدن تصاوير
جلوگيری از نشر اطلاعات از طريق چاپ

 • امکان محدود سازي چاپ اسناد براي همه کاربران يا اعطاء مجوز چاپ اسناد به کاربران خاص يا بر روي چاپگر خاص
جلوگيری از نشر اطلاعات از طريق Drag & Drop

 • عدم امکان Drag & Drop اسناد محافظت شده
جلوگيری از نشر اطلاعات از طريق کليپ بورد

 • عدم امکان کپی اطلاعات از فايلهای محافظت شده به محافظت نشده
 • امکان کپی اطلاعات بين فايلهای محافظت شده
 • امکان کپی اطلاعات از فايلهای محافظت نشده به محافظت شده
خارج نمودن فايلهای تحت حفاظت رايان

 • امکان خارج نمودن فايلهای تحت حفاظت رايان توسط مدير
احراز اصالت کاربران

 • احراز اصالت کاربران با Active Directory و امکان SSO
 • احراز اصالت کاربران بصورت مستقل در سامانه رايان
ثبت رخدادهای کاربران

 • ثبت رخدادهای دسترسی کاربران به اسناد محافظت شده
 • ثبت رخدادهای عمليات مختلف کاربران روی اسناد محافظت شده
 • ثبت رخدادهای مهم سيستمی
دسترس پذيری بالا

 • قابليت دسترسي بالا و مقاومت در برابر خرابي
 • امکان همگام‌سازي خودکار ما بين سرورهاي افزونه
تعامل با سامانه های مديريت رخداد و حوادث امنيتی

 • امکان ارسال رخدادها برای سامانه های SIEM (نظير راوين)
 • ارايه گزارشات متنوع تحليل رويدادهای امنيتی
کنسول مديريتی

 • کنسول مديريتی مبتنی بر وب

 

کاربردها

کاربردهای سامانه رایان عبارتند از :

 • تامين محرمانگي اسناد مهم سازمانی با استفاده از تکنيکهای رمزنگاري بصورت شفاف
 • کنترل دسترسی کاربران به اسناد سازمانی
 • تامين امنيت حين استفاده و به اشتراک گذاري اسناد در داخل سازمان
 • جلوگيري از نشت اطلاعات اسناد مهم سازماني
 • عدم امکان سوء استفاده از اسناد خارج شده از سازمان
 • اطلاع از فعاليت هاي انجام شده بر روي اسناد مهم سازماني

منابع

مشخصات فنی محصول