با رشد سريع حملات سايبري همگام با رشد تكنولوژي، امن‌سازي سازمان‏ها و سامانه‏‌های اطلاعاتی به کار رفته در آنها يكي از مسائل مهم پيش رو است که در صورت ناديده گرفته شدن، نتايجي مانند دسترسی غیرمجاز به اطلاعات خصوصی سازمان، کارمندان و یا مشتریان آنها، تغيير اطلاعات توسط افراد غير مجاز و انجام اقدامات خرابکارانه را در پي خواهد داشت. لذا لازم است تمهیدات امنیتی مناسب در سطوح مختلف در طراحی و پیاده‏سازی شبکه و سامانه‌‏های اطلاعاتی هر سازمان لحاظ گردند.

شرکت پیام‏پرداز با سبدی متنوع از محصولات نوآورانه در حوزه امنیت اطلاعات و تجربه انجام پروژه‏های مختلف امن‏سازی شبکه و سامانه‏‌های اطلاعاتی آمادگی دارد تا خدمات مختلفی را در این راستا به سازمان‏ها و همچنین تولیدکنندگان و بهره‏برداران سامانه‏‌های اطلاعاتی ارائه دهد.

 

خدمات مشاوره امنیتی شرکت پيام پرداز عبارتند از :

  • طراحی معماری امنيتی سامانه‏های اطلاعاتی
  • ارائه طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات سازمان
  • ارائه مشاوره و خدمات فنی جهت دریافت گواهینامه امنیت اطلاعات
  • عارضه‌یابی و تحلیل شکاف برای رسیدن به شرایط مطلوب ازدیدگاه امنیت اطلاعات
  • تهیهRFP و نظارت بر خدمات امنیتی ارائه شده توسط پیمانکاران مختلف
  • ارايه راهکارهای جامع و ترکیبی از محصولات امنیتی مختلف در سازمان
  • اجرای پروژه های امنیتی مورد نیاز سازمان
  • اجرای پروژه های نوآورانه
  • ارایه مشاوره خدمات مدیریت شده امنیتی