نظارت بر جلسات ممتاز Privileged Session Management در سامانه PAM

اطلاعات کافی در مورد استفاده از دسترسی‌های سطح بالا در سامانه های حیاتی سازمان‌ها و مشاهده لاگ در جهت کنترل تغییرات ایجاد شده در آنها، کافی به نظر نمی‌رسد.

در صورتی که در این دسترسی‌ها یک آسیب‌پذیری در سامانه‌های حیاتی ایجاد و یا با پیکره‌‌بندی اشتباه، موجب اختلال در عملکرد آنها شود، می‌بایست به سرعت تغییرات بررسی و واکنش مناسب اتخاذ شود.  

به این منظور سازمان‌ها با پیاده‌سازی سامانه‌های PAM اقدام به کنترل و نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد کاربران ممتاز در جلسات راه دور می‌نمایند.

در سامانه‌های PAM ماژولی با نام مدیریت جلسات ممتاز (PSM) وظیفه نظارت و گزارش‌گیری از جلسات راه دور را برعهده دارد.

این ماژول با نظارت بر جلسات افراد با سطح دسترسی‌های بالا خطر سوء استفاده از این حساب‌ها را کاهش می‌دهد. مدیران با استفاده از قابلیت مدیریت جلسات ممتاز (PSM) اطمینان حاصل می‌کنند که سیاست‌های  PAM در سازمان به بهترین شکل اجرا می‌گردد.

با استفاده از این ماژول، فعالیت کاربران در دسترسی‌های راه دور، از جمله مدیران داخلی، پیمانکاران و تمامی افراد با سطح دسترسی بالا از زمان شروع جلسه تا پایان آن، مدیریت و نظارت می‌ شوند.

ویژگی‌های اصلی ماژول مدیریت جلسات ممتاز PSM

قابلیت‌های ماژول مدیریت جلسات ممتاز PSM

با مانیتور و ضبط نشست های راه دور یک مسیر حسابرسی کامل را برای سیستم های حیاتی خود حفظ کنید.