نقطه ضعف پروتکل WPA2

نقطه ضعف پروتکل WPA2

بر مبنای گزارش محققان بلژیکی دانشگاه KU Leuven در هفته گذشته نقطه ضعف پروتکل WPA2 که بر روی بسیاری از سیستم‌های مدرن Wi-Fi استفاده می‌شود،

توضیحات بیشتر »